Patientlagen : en kommentar

Lars-Åke Johnsson

Patientlagen : en kommentar
novirus
PRIS: GRATIS BOK
DATUM 2015-02-13
FÖRFATTARE Lars-Åke Johnsson
ISBN 9789139114406
FILSSTORLEK 12,7 MB
FORMAT PDF EPUB FB2 TXT
SPRÅK SVENSKA

BOKBESKRIVNING

I boken kommenteras den nya patientlagen (2014:821), som gäller från den 1 januari 2015 och delvis är ett komplement till hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt patientsäkerhetslagen (2010:659). I Sverige har det tidigare saknats en lagstiftning som samlat beskriver patientens ställning i hälso- och sjukvården. Tidigare lagar har inte heller redovisat vilka möjligheter till inflytande som patienten ska ha. Mot den bakgrunden har det funnits ett behov av att införa en patientlag, som mer lättillgängligtsamlar bestämmelser av betydelse för patientens ställning, samtidigt som överskådligheten ökar för medborgarna.Patientlagen kommer att tillämpas i en hälso- och sjukvård som är i nästan ständig utveckling och övrig förändring. Utvecklingen har samtidigt gjort regleringen svårare att överblicka och förstå för både patienter och vårdpersonal. Patienter, personal, vårdgivare och sjukvårdshuvudmän ställs därför inför nya utmaningar. ”Patientlagen. En kommentar” är avsedd att lotsa läsaren fram genom lagtexterna och ge upplysningar om lagstiftarens avsikter och om patientlagens möjliga tillämpning. Eftersom mycket av patientlagens sakliga innehåll bygger på gällande rätt, har texterna illustrerats med fall från vårdens kliniska vardag.

SPECIFIKATIONER

Du kan läsa eller ladda ner bok Patientlagen : en kommentar i PDF, ePUB, MOBI format på denna webbplats. Bra gratis bok Patientlagen : en kommentar.

......lla samman en ordlista med begrepp som kan underlätta. Publicering den 2 januari 2015. En starkare ställning för patienten är inte en "kostnad" utan en del av lösningen på vårdens utmaningar, säger Fredrik Lennartsson. Här hittar du Patientlagen som bland annat säger att "behandlingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar".......