Välja yrke. SOU 2015:97 : Slutbetänkande från Yrkesprogramutredningen

Utbildningsdepartementet

Välja yrke. SOU 2015:97 : Slutbetänkande från Yrkesprogramutredningen
novirus
PRIS: GRATIS BOK
DATUM 2015-11-19
FÖRFATTARE Utbildningsdepartementet
ISBN 9789138243749
FILSSTORLEK 4,62 MB
FORMAT PDF EPUB FB2 TXT
SPRÅK SVENSKA

BOKBESKRIVNING

Många unga söker arbete samtidigt som många arbetsgivare är oroliga för sin kompetensförsörjning. Intresset för gymnasieskolans yrkesprogram är vikande. En bättre matchning mellan ungdomars val av utbildning och arbetsmarknadens efterfrågan kan grovt sett åstadkommas på två sätt:genom att dimensionera antalet platser inom gymnasieskolans nationella program efter arbetsmarknadens efterfrågan, ellergenom att öka yrkesutbildningarnas attraktivitet.En sådan dimensionering förutsätter att det träffsäkert går att förutsäga marknadens behov samtidigt som elevens valfrihet skulle begränsas. Utredningen förespråkar inte en centralstyrd dimensionering efter marknadens efterfrågan. Däremot menar utredaren att elever behöver:få ett bättre beslutsunderlag inför gymnasievalet, att tillgången på till yrkesutbildning förbättras och att utbildningarnas kvalitet förbättras genom en stärkt samverkan med arbetsmarknaden.

SPECIFIKATIONER

Du kan läsa eller ladda ner bok Välja yrke. SOU 2015:97 : Slutbetänkande från Yrkesprogramutredningen i PDF, ePUB, MOBI format på denna webbplats. Bra gratis bok Välja yrke. SOU 2015:97 : Slutbetänkande från Yrkesprogramutredningen.

......ramsutredningens slutbetänkande Välja Yrke (SOU 2015:97). Sammanfattning av Lärarförbundets synpunkter Lärarförbundet delar utredningens förslag att alla elever ges möjlighet att Svenska från dag ett och Vardagssvenska ... Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande Välja yrke ... Dnr 74 Remissvar SOU 2015_97 Välja yrke.pdf; Kontakta oss.......